Επ. Ανταγωνισμού: Εκδήλωση για την επίσημη έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας Sandox για τη βιώσιμη ανάπτυξη

0
74

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει εισέλθει στην καθημερινότητά μας ως μια επείγουσα πρόκληση που απαιτεί δραστικές λύσεις για τη διασφάλιση καλύτερων συνθηκών για το περιβάλλον. Η δημιουργία sandbox για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό αφορά κυρίως τη δημιουργία ενός μηχανισμού για την υποβολή (προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού) επιχειρηματικών προτάσεων οι οποίες σκοπεύουν στη δημιουργία ή στην ενίσχυση συνθηκών για την ύπαρξη βιώσιμης ανάπτυξης και οι οποίες για να προχωρήσουν χρειάζονται μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, όσον αφορά την εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού.

Σκοπός της πρότασης για τη λειτουργία του sandbox για την βιώσιμη ανάπτυξη (sustainability) είναι η δημιουργία στην ελληνική αγορά ενός εποπτευόμενου χώρου για την προσέλκυση καινοτόμων επιχειρηματικών προτάσεων που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Πηγή