Σταϊκούρας: Οι έξι βασικοί πυλώνες για την ανάπτυξη της Κεφαλαιαγοράς

0
159

Η στρατηγική για την ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς έχει διαμορφωθεί κατόπιν διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
ΑΠΕ/ΜΠΕ (Φωτογραφία αρχείου)

Σε έξι πυλώνες για την ανάπτυξη του ελληνικού χρηματιστηρίου αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στην εκδήλωση του υπουργείου Οικονομικών και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) για την παρουσίαση της Στρατηγικής Ενίσχυσης της Κεφαλαιαγοράς στην Ελλάδα.

Ο υπουργός τόνισε πως το υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη προχωρήσει σε σειρά δράσεων και παρεμβάσεων προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του πλαισίου λειτουργίας της ελληνικής Κεφαλαιαγοράς. Συγκεκριμένα:
 • Αναμόρφωσε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγμένων εταιρειών, με τη νομοθέτηση κανόνων που, μεταξύ άλλων, στοχεύουν στην εμπέδωση ορθών και αποτελεσματικών πρακτικών διακυβέρνησης από τις εισηγμένες ανώνυμες εταιρίες.
 • Νομοθέτησε τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μέσω της οργανωτικής της αναδιάρθρωσης, προκειμένου αυτή να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις νέες διεθνείς συνθήκες και απαιτήσεις της αγοράς.
 • Δρομολόγησε έργο ψηφιακής μεταρρύθμισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με χρονικό ορίζοντα το έτος 2025, και με χρηματοδότηση από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
 • Νομοθέτησε την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση και λειτουργία του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών.
 • Ανέλαβε δράσεις για τη βελτίωση του επιπέδου του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στην Ελλάδα.

Στη βάση αυτή ο υπουργός τόνισε πως η στρατηγική για την ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς έχει διαμορφωθεί κατόπιν διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, δηλαδή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων και το Χρηματιστήριο Αθηνών. Κατά τον ίδιο, η στρατηγική αυτή αποτελείται από έξι βασικούς πυλώνες, κάθε ένας εκ των οποίων περιλαμβάνει στοχευμένες δράσεις.

 

Οι έξι πυλώνες

 1. Ενίσχυση του ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αλλά και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, με περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο λειτουργίας των ελεγκτικών μηχανισμών και βελτίωση της απονομής της δικαιοσύνης.
 2. Θέσπιση κινήτρων για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech) και των κριτηρίων περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) των επιχειρήσεων.
 3. Απλοποίηση και ψηφιοποίηση διαδικασιών, σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών.
 4. Θέσπιση περαιτέρω κινήτρων για ενίσχυση της ζήτησης στην ελληνική Κεφαλαιαγορά.
 5. Προώθηση της χρηματοοικονομικής παιδείας.
 6. Θέσπιση φορολογικών κινήτρων
 
 

Έχουμε ήδη ανακοινώσει ως Κυβέρνηση ότι δρομολογούνται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες από 1/1/2024:

 • Με τη σημαντική μείωση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου στο 0,2% (από 0,5%).
 • Με τη μείωση κατά 50% στον φόρο χρηματοοικονομικών συναλλαγών, στο 0,1% (από 0,2%).
 • Με την εναρμόνιση της φορολογίας των εταιρικών ομολόγων για όλους τους τύπους επενδυτών (εγχώριους και ξένους).
 • Με τα κίνητρα εισαγωγής μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μέσω ενίσχυσης επιλέξιμων δαπανών εισαγωγής, π.χ. με έκπτωση των δαπανών εισαγωγής κατά 100% από τον φόρο.

Πηγή