Μάριο Ντράγκι: «Εάν δεν τελειώσει η αξιολόγηση, η ΕΚΤ δεν θα αγοράσει ελληνικά ομόλογα»

0
66

Στην επιστολή του, ο πρόεδρος της ΕΚΤ αναφέρει ότι ακόμα κι αν επανέλθει το waiver όσον αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις πιστοληπτικής διαβάθμισης, ο χρόνος πιθανών αγορών assets θα εξαρτάται από σειρά επιπρόσθετων παραγόντων που σχετίζονται με τις αξιολογήσεις.

Η Ελλάδα χρειάζεται να επιδείξει μία ισχυρή δέσμευση στο πρόγραμμα διάσωσης πριν η ΕΚΤ ξεκινήσει εκ νέου να αγοράζει ελληνικό χρέος ως μέρος του προγράμματος αγοράς ομολόγων, υπογραμμίζει ο Πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι σε απαντητική επιστολή του προς τους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Δημ. Παπαδημούλη και Στ. Κούλογλου, όπως αναφέρει το Reuters.

Ο κ. Ντράγκι πρόσθεσε ότι ακόμα και εάν η ΕΚΤ παραιτούνταν απ’ το ελάχιστο όριο της πιστοληπτικής αξιολόγησης για το ελληνικό χρέος, ο χρόνος πιθανών αγορών περιουσιακών στοιχείων εξαρτάται επίσης από σειρά επιπρόσθετων παραγόντων που συνδέονται με τις αξιολογήσεις του προγράμματος προσαρμογής ενώ υπάρχουν και περιορισμοί στις αγορές.

Το Reuters σημειώνει ότι πηγές της ΤτΕ έλεγαν πως η αποκατάσταση του waiver είναι στην ατζέντα της ΕΚΤ, αυξάνοντας έτσι τις ελπίδες ότι η Ελλάδα θα μπορούσε σύντομα να συμπεριληφθεί στο QE της ΕΚΤ.

Ωστόσο πηγές κοντά στην ΕΚΤ έλεγαν στο πρακτορείο ότι η επαναφορά του waiver είναι κάτι απίθανο πριν γίνει ξεκάθαρο ότι η πρώτη αξιολόγηση, που προγραμματίζεται να ξεκινήσει αργότερα αυτό το μήνα, οδεύει προς επιτυχή κατάληξη.

Αναλυτικά η επιστολή:

Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Παπαδημούλη, κύριε Κούλογλου,

Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε ο κ. Roberto Gualtieri, Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, μαζί με συνοδευτική επιστολή, στις 21 Οκτωβρίου 2015.

Σε ό,τι αφορά στα ομόλογα που εκδίδονται από κυβερνήσεις, εφαρμόζονται συγκεκριμένα κριτήρια καταλληλότητας για αγορά στο πλαίσιο του εν εξελίξει προγράμματος αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα (public sector purchase programme – PSPP).

Το πρώτο από τα κριτήρια αυτά είναι η καταλληλότητα των εν λόγω τίτλων ως εξασφαλίσεων για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος. Καθότι η πιστοληπτική διαβάθμιση του Ελληνικού Δημοσίου δεν πληροί προς το παρόν αυτό το κριτήριο, θα ήταν απαραίτητη η επαναφορά της παρέκκλισης (waiver) όσον αφορά στις ελάχιστες απαιτήσεις πιστοληπτικής διαβάθμισης σε συνδυασμό με σθεναρή δέσμευση και συμμόρφωση προς ένα πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής.

Δεύτερον, για χώρες οι οποίες εφαρμόζουν τέτοια προγράμματα όπως η Ελλάδα, η χρονική στιγμή ενδεχόμενων αγορών εξαρτάται από πρόσθετους παράγοντες που συνδέονται με τις αξιολογήσεις του προγράμματος.

Τρίτον, πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη τα όρια αγορών που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του προγράμματος PSPP.
Τέλος, επισημαίνεται ότι ισχύουν διαφορετικά όρια επί των τίτλων ορισμένου εκδότη και διαφορετικά όρια εκφραζόμενα ως ποσοστό επί της έκδοσης. Τα εν λόγω όρια καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), το οποίο λαμβάνει δεόντως υπόψη ζητήματα που αφορούν στη διαχείριση κινδύνων και τη λειτουργία της αγοράς.

Όσον αφορά στην ερώτησή σας σχετικά με τη χορήγηση ρευστότητας προς την ελληνική οικονομία, η ΕΚΤ, στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος, εκπληρώνει την εντολή που της έχει ανατεθεί έναντι των 19 χωρών-μελών της ζώνης του ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Το Ευρωσύστημα και η Τράπεζα της Ελλάδος εξακολουθούν να παρέχουν στήριξη στις ελληνικές τράπεζες, ώστε αυτές να χρηματοδοτούν με τη σειρά τους την πραγματική οικονομία και ως εκ τούτου συμβάλλουν στη σταθερότητα του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, όπως άλλωστε αποτυπώνεται στις εξελίξεις στη ρευστότητα κεντρικής τράπεζας που έχει χορηγηθεί στις ελληνικές τράπεζες από τα τέλη του 2014.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να τονίσω ότι όσον αφορά στις μελλοντικές εξελίξεις και έπειτα από την επιτυχημένη ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών, η προσήλωση στο νέο πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής και η ανάληψη της κυριότητάς του αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταθετών και των επενδυτών της αγοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και επομένως για τη δημιουργία θετικών επιδράσεων στις συνθήκες ρευστότητας στην ελληνική οικονομία.

Με εκτίμηση
Μάριο Ντράγκι

Πηγή: Newmoney.gr