Mega deal της Alpha Bank με τη Unicredit

0
56

Συγχώνευση των θυγατρικών στη Ρουμανία. Προσφορά Unicredit για το ποσοστό του ΤΧΣ (9%) στην Alpha Bank. Δεσμεύεται για μετοχική θέση, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Συνεργασία σε τραπεζικά προϊόντα.

 

Ανατροπές στους συσχετισμούς της εγχώριας και της ρουμανικής τραπεζικής αγοράς και στον σχεδιασμό του ΤΧΣ αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα της απoεπένδυσής του από τις συστημικές τράπεζες επιφέρει το mega deal που ανακοίνωσαν Alpha BankΑΛΦΑ 0,00% – UniCredit

Remaining Time-0:00
Fullscreen
Mute

Η συμφωνία των δύο τραπεζικών ομίλων προβλέπει συγχώνευση θυγατρικών στη Ρουμανία, μέσω της οποίας θα δημιουργηθεί η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας και εμπορική συμφωνία για τη διάθεση στην εγχώρια αγορά Unit Linked προϊόντων της UniCredit. Για το λόγο αυτό ο ιταλικός όμιλος θα αποκτήσει το 51% της Alphalife.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι στο πλαίσιο της παραπάνω συνεργασίας η UniCredit υπέβαλε προσφορά στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για το ποσοστό που κατέχει το τελευταίο στην Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών.

Με τον τρόπο αυτό η Alpha «κλειδώνει» πρακτικά τον στρατηγικό της επενδυτή, προετοιμάζοντας τη λύση αποεπένδυσης, μήνες πριν κινήσει την σχετική διαδικασία το ΤΧΣ. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση έσπευσε να χαιρετίσει τη συμφωνία, με ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ δείχνει ότι ήταν ενήμερη για τον παραπάνω σχεδιασμό που λύνει έμμεσα και το θέμα του χρονοδιαγράμματος αποεπένδυσης του ΤΧΣ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η πρόταση της Unicredit για το ποσοστό του ΤΧΣ προβλέπει premium 5o%.  Κατά τις ίδιες πηγές το ΤΧΣ θα εξετάσει την πρόταση, και θα αναζητήσει τυχόν ανταγωνιστικές προσφορές.  

 

Η ανακοίνωση

 

Η Alpha Services and Holdings S.A. («Alpha»), 100% μητρική της Alpha Βank S.A. («Alpha BankΑΛΦΑ 0,00%») και η UniCredit S.p.A («UniCredit») ανακοινώνουν την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την ανάπτυξη στρατηγικής συνεργασίας στη Ρουμανία και την Ελλάδα.

 

Συγχώνευση των θυγατρικών στη Ρουμανία

 

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν στους βασικούς οικονομικούς όρους για τη συγχώνευση της UniCredit Romania και της Alpha Βank Romania S.A. («Alpha Βank Romania»), μέσω της οποίας δημιουργείται η 3η μεγαλύτερη τράπεζα στη Ρουμανία, κατέχοντας το 12% της αγοράς βάσει συνόλου ενεργητικού. Η συγχώνευση αποτελεί ορόσημο για την τοπική αγορά, λόγω του συνδυασμού δύο συμπληρωματικών πελατολογίων σε μία χώρα με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, με την UniCredit Romania και την Alpha Βank Romania να διαθέτουν ισχυρή παρουσία στους τομείς της επιχειρηματικής και της λιανικής τραπεζικής, αντίστοιχα.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται το 2024, υπό την αίρεση της προηγούμενης ολοκλήρωσης του ελέγχου δέουσας επιμέλειας (due diligence process), της λήψης των σχετικών εταιρικών αποφάσεων για τη συγχώνευση καθώς και όλων των προβλεπόμενων ρυθμιστικών εγκρίσεων και συναινέσεων, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Alpha Βank αναμένεται (i) να διατηρήσει το 9,9% του μετοχικού κεφαλαίου στη νέα οντότητα και (ii) να λάβει χρηματικό τίμημα ύψους 300 εκατ. ευρώ. Το τελικό ύψος του τιμήματος υπόκειται σε προσαρμογές βάσει των ευρημάτων του ελέγχου δέουσας επιμέλειας, που σχετίζονται με την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού, εάν υφίσταται.

Μέσω της συγχώνευσης, οι πελάτες της Alpha Βank Romania αποκτούν πρόσβαση σε ένα διευρυμένο φάσμα υπηρεσιών και προϊόντων. Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα διασφαλίσουν την απρόσκοπτη συνέχεια και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

 

Εμπορική συνεργασία για τη διανομή τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων, διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και άλλων τραπεζικών προϊόντων

 

Η Alpha και η UniCredit συμφώνησαν τους βασικούς όρους για:

α) την εξαγορά από την UniCredit του 51% του μετοχικού κεφαλαίου της AlphaLife Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία («AlphaLife»), 100% θυγατρικής εταιρείας ασφάλισης ζωής της Alpha που δραστηριοποιείται στον κλάδο συνταξιοδοτικών και αποταμιευτικών προϊόντων,

β) τη διανομή των αμοιβαίων κεφαλαίων UniCredit onemarkets μέσω του δικτύου της Alpha Βank, το οποίο εξυπηρετεί περισσότερους από 3,5 εκατομμύρια πελάτες στην Ελλάδα.

Η εν λόγω συνεργασία θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία και την ποικιλία προϊόντων της UniCredit στον τομέα της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων, ενώ λειτουργεί ως καταλύτης για την περαιτέρω ανάπτυξη των δυνατοτήτων της AlphaLife και τη διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων προς τους πελάτες της Alpha Βank.

Η νέα συνεργασία καταδεικνύει τις δυνατότητες των υπηρεσιών της UniCredit να προσδίδουν προστιθέμενη αξία στα συνεργαζόμενα μέρη, ενώ επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να αναδειχθεί σε μία πανευρωπαϊκή τράπεζα που προσφέρει τα υψηλού επιπέδου προϊόντα της σε νέες αγορές.

Τα συμβαλλόμενα μέρη θα διερευνήσουν περαιτέρω δυνατότητες συνεργασίας για την υποστήριξη των αναγκών των πελατών τους στις χώρες παρουσίας τους, αξιοποιώντας το συνδυαστικά ισχυρό διεθνές αποτύπωμα καθώς και τις αναγνωρισμένες δυνατότητές τους στις επιμέρους αγορές, τις χορηγήσεις και τις συναλλαγές, τη χορήγηση κοινοπρακτικών δανείων, την παροχή συμβουλών και άλλων υπηρεσιών προς τις Επιχειρήσεις, καθώς και την ανάπτυξη άλλων τραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων.

Η τελική συμφωνία για την εμπορική εταιρική σχέση τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της διενέργειας ελέγχου δέουσας επιμέλειας, της λήψης των σχετικών εταιρικών αποφάσεων για τη συγχώνευση καθώς και όλων των προβλεπόμενων ρυθμιστικών εγκρίσεων και συναινέσεων, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

 

Αγορά στρατηγικού μεριδίου στην Alpha από τη UniCredit

 

Η UniCredit υπέβαλε σήμερα προσφορά στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») για την αγορά, σε συμφωνία με τη στρατηγική και τις διαδικασίες αποεπένδυσης του ΤΧΣ, του συνόλου των μετοχών που κατέχει σήμερα το ΤΧΣ στην Alpha, ύψους 9%. Η συναλλαγή θα έχει αμελητέο αντίκτυπο στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 της UniCredit.

Εάν η διαδικασία με το ΤΧΣ δεν ολοκληρωθεί, η UniCredit έχει δεσμευτεί να αγοράσει μέσω της αγοράς ένα μετοχικό μερίδιο ίσο με το χαμηλότερο του 5% ή ένα διαφορετικό ποσοστό μετοχών που προκύπτει από την επένδυση της UniCredit ενός συνολικού προσυμφωνημένου ποσού μέσα στους επόμενους 24 μήνες.

 

Τα οφέλη της μακροχρόνιας στρατηγικής συνεργασίας σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές και τα τραπεζικά προϊόντα

 

Η συναλλαγή επιτρέπει στη UniCredit να ενισχύσει την παρουσία της στη Ρουμανία, μία χώρα με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης, και να επεκτείνει την παρουσία της και τη διανομή των προϊόντων της στην Ελλάδα, χώρα που επίσης διαθέτει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική. Η Ελλάδα, σε συνέχεια των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων των τελευταίων ετών, αναδεικνύεται εκ νέου σε μία χώρα με ισχυρές προοπτικές και υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, γεγονός που την καθιστά ως έναν σημαντικό κόμβο για το Δίκτυο της UniCredit στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, δεδομένων των εμπορικών δεσμών της Ελλάδας με την ευρύτερη περιοχή, στη βάση του εμπορίου και του τουρισμού.

Η συνεργασία με τη UniCredit υποστηρίζει τη στρατηγική της Alpha Βank και ενισχύει τη δυναμική του Δικτύου της, ενώ η διεύρυνση των παρεχόμενων λύσεων και υπηρεσιών επιταχύνει την επίτευξη των στόχων του Επιχειρηματικού της Σχεδίου. Επιπλέον, ενισχύει περαιτέρω τις δυνατότητες εξυπηρέτησης των Πελατών της Alpha Βank, μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και της αξιοποίησης όλου του εύρους προϊόντων της UniCredit, της πολυετούς παρουσίας της στις αγορές της Ιταλίας και της Γερμανίας, καθώς και του εκτεταμένου Δικτύου της στην Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη.

Η συγχώνευση των θυγατρικών στη Ρουμανία αναμένεται να έχει αντίκτυπο στον δείκτη CET1 της UniCredit κατά περίπου 15 μονάδες βάσης και, μαζί με την εμπορική εταιρική σχέση που εδράζεται στις υψηλές δυνατότητες παραγωγής νέων προϊόντων και υπηρεσιών, αναμένεται να αυξήσει, βάσει τρέχουσας κερδοφορίας, κατά περισσότερο από Ευρώ 100 εκατ. την Καθαρή Κερδοφορία της UniCredit. Για την Alpha Βank, η συνολική συναλλαγή διατηρεί αμετάβλητες τις προσδοκίες για τα Καθαρά Κέρδη, ενώ ενισχύει περαιτέρω τα κεφαλαιακά αποθέματα κατά περισσότερο από 100 μονάδες βάσης, οδηγώντας την Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) υψηλότερα κατά τουλάχιστον 50 μονάδες βάσης, με δυνατότητα περαιτέρω ανόδου, προερχόμενη από την εμπορική συμφωνία.

Πηγή