Μια ματιά ο κόσμος μας από το διάστημα!

0
85

Εκπληκτικές φωτογραφίες όπως αποθανάτισε ο  Scott Kelly κρεμασμένος στην κυριολεξία από Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. 

 

MTMxNTY3NTUyNzg5ODY4NTE0MTMxNTY3NTUyNzg5ODQ2NDk0 MTMxNTY3NTUyNzg5OTEyMDMw MTMxNTY3NTUyNzg5Nzc5NzMw MTMxNTY3NTUyNzg5ODU4MzE0 MTMxNTY3NTUyNzg5OTM0MDUwMTMxNTY3NjEwNTAzNDAzOTk4 MTMxNTY3NTUyNzg5OTg5Mzg2 MTMxNTY3NTUzMDU4MjE1MTg2 MTMxNTY3NTUzMDU4MjM4NDM0 MTMxNTY3NTUyNzg5NzgwOTU4