Νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020

0
133

Τέσσερις δράσεις, που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020» αναμένεται να δώσουν πνοή στην ελληνική οικονομία με το συνολικό ύψος της ενίσχυσης να ανέρχεται στα 370 εκ. €, τα οποία θα κατανεμηθούν σε δύο κύκλους.

Πρόκειται για τα προγράμματα:

 • “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων” 

  Το πρόγραμμα, θα ενισχύσει  επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί έως την 31/12/2015. Οι επενδυτικές προτάσεις μπορούν να έχουν προϋπολογισμό ύψους επένδυσης από 15.000€ έως 200.000€, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% με δυνατότητα προσαύξησης κατά 10 μονάδες στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

 • “Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών” 

  Το πρόγραμμα, θα ενισχύσει πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως την 31/12/2015 που δραστηριοποιούνται στον Τουρισμό, και απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μια (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Οι επενδυτικές προτάσεις μπορούν να έχουν προϋπολογισμό από 15.000€ έως 150.000€, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 40% με δυνατότητα προσαύξησης κατά 10 μονάδες στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

 • “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης” 

  Το πρόγραμμα, θα ενισχύσει πτυχιούχους τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους. Επενδύσεις ύψους:

  • έως 25.000€ στην περίπτωση ενός ατόμου
  • έως 40.000€ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων·
  • έως 50.000€ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων

  και το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100%.

 • “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”
  Το πρόγραμμα θα ενισχύσει την ίδρυση νέων επιχειρήσεων με επιδότηση έως 60.000€ και το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100%.

Ευχαριστούμε τον σύμβουλο επιχειρήσεων κ. Νίκο Γαρύφαλλο για τις πληροφορίες.