Όλοι οι υποψήφιοι πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας

Με ηλικιακή σειρά

0
3008
ÓÕÍÅÄÑÉÁÓÇ ÔÇÓ ÅÊÔÅËÅÓÔÉÊÇÓ ÃÑÁÌÌÁÔÅÉÁÓ ÔÇÓ ÍÅÁÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ (ICON PRESS / ÃÏÕËÉÅËÌÏÓ ÁÍÔÙÍÉÏÕ)

Αυτές είναι, προς το παρόν, οι υποψηφιότητες για την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, με ηλικιακή ταξινόμηση:

33 χρ., Σαράντος Ευσταθόπουλος

37 χρ., Απόστολος Τζιτζικώστας

40 χρ., Ηλίας Ζαρκάδας

42 χρ., Άδωνις Γεωργιάδης

43 χρ., Μάρκος Πανέττας

47 χρ., Κυριάκος Μητσοτάκης

67 χρ., Παναγιώτης Ψωμιάδης