Τέλος στις δωρεάν πλαστικές σακούλες βάζει κοινοτική οδηγία

0
63

Για έξι ακόμη μήνες οι καταναλωτές θα λαμβάνουν δωρεάν τις πλαστικές σακούλες από τα σουπερ μάρκετ, καθώς από το 2018 θα είναι πλέον υποχρεωμένοι να τις πληρώνουν 8 έως 10 λεπτά ανά σακούλα.

Τη χρέωση της πλαστικής σακούλας από τα σουπερμάρκετ θα προβλέπει σύμφωνα με πληροφορίες νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος με το οποίο θα ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία η κοινοτική οδηγία για τη μείωση της χρήσης της, οδηγία η οποία θα έπρεπε να είχε ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο από τον περασμένο Νοέμβριο του 2016.

Μάλιστα, η προσαρμογή θα γίνει σε δυο φάσεις, ήτοι το πρώτο εξάμηνο του 2018 θα εφαρμοστεί η μισή χρέωση από αυτή που θα αποφασισθεί, δηλαδή οι καταναλωτές θα πληρώνουν για κάθε πλαστική σακούλα μιας χρήσης έως 5 λεπτά και από την 1η Ιουλίου θα εφαρμοσθεί πλήρως η νέα νομοθεσία.

Στόχος της πολιτικής αυτής δεν είναι άλλη από την μείωση της χρήσης της πλαστι κής σακούλας στην Ελλάδα, καθώς σήμερα εκτιμάται ότι οι σακούλες που χρησιμοποιούνται φτάνουν τα 4,3 δισεκατομμύρια ετησίως και κοστίζουν περίπου 320 εκατ. ευρώ.Από αυτές περί τα 2,7 δισ. εκτιμάται ότι προέρχονται από τα σουπερμάρκετ.

Ερευνα του ΙΕΛΚΑ στην Ελλάδα δείχνει ότι από τα 4,3 δισ. πλαστικές σακούλες ετησίως μόλις το 1% ανακυκλώνεται. Στην Ευρώπη η κατά κεφαλήν χρήση πλαστικής σακούλας φθάνει τις 175 κατά μέσον όρο, κάτι που δείχνει πόσο ψηλά βρίσκεται η Ελλάδα. Από την έρευνα του ΙΕΛΚΑ προκύπτει ότι σε κάθε επίσκεψη ο Έλληνας καταναλωτής παίρνει κατά μέσο όρο 4 σακούλες και από αυτές γεμίζει μόνο το 50% της αντοχής και χωρητικότητάς τους. Από αυτούς οι 8 στους 10 τις χρησιμοποιούν στη συνέχεια για τη μεταφορά των απορριμμάτων τους.

Η κοινοτική οδηγία την οποία οφείλει να εφαρμόσει και η Ελλάδα προβλέπει ότι οι χώρες-μέλη της ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις παρακάτω πρακτικές για την αντιμετώπιση του προβλήματος:

Λήψη μέτρων που εξασφαλίζουν ότι το ετήσιο επίπεδο κατανάλωσης δεν υπερβαίνει τις 90 λεπτές πλαστικές σακούλες κατά κεφαλήν το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και τις 40 σακούλες έως το τέλος Δεκεμβρίου 2025.

Έκδοση αποφάσεων που θα εξασφαλίζουν ότι το αργότερο έως το τέλος Δεκεμβρίου 2018 οι πλαστικές σακούλες δεν θα παρέχονται δωρεάν στα σημεία πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων.

alfavita.gr