ΕΕ: Στα σκαριά Διαβατήριο Υπηρεσιών για δραστηριότητες σε άλλο κράτος μέλος

0
150

Δημόσια διαβούλευση για το πώς μπορεί να γίνει ευκολότερο για τους παρόχους υπηρεσιών να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλη την ΕΕ ξεκίνησε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Κομισιόν σκοπεύει έως τα τέλη του 2016 να προτείνει την καθιέρωση Διαβατηρίου Υπηρεσιών, προκειμένου να απλουστευθούν οι διοικητικές διαδικασίες για τους παρόχους υπηρεσιών που επιθυμούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε άλλα κράτη μέλη.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας, η Επιτροπή συγκεντρώνει, επίσης, απόψεις σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των κανονιστικών εμποδίων για βασικές επιχειρηματικές και κατασκευαστικές υπηρεσίες και τη βελτίωση της πρόσβασης σε ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης, όταν οι πάροχοι υπηρεσιών δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο.

Στόχος του Διαβατηρίου Υπηρεσιών είναι να δοθεί στους παρόχους υπηρεσιών ασφάλεια δικαίου και σαφήνεια όσον αφορά τους κανόνες με τους οποίους θα πρέπει να συμμορφώνονται όταν επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε ένα άλλο κράτος μέλος.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 26 Ιουλίου.

Πηγή: www.in.gr